Tradiční vinaři

Na počátku roku 2015 jsme byli jen obchodní firma, která měla snahu a chuť  něco dokázat. Prosadit moravské sudové víno na trh v takové kvalitě, které se bude rovnat přívlastkovým vínům. Vybrané vinaře jsme sdružili do takzvaného ,,spolku“ a tvořili jim obchod. Víno jsme nikde neskladovali a přímo ze sklepa vinaře rozváželi dál na vaše prodejny. Postupem času jsme pořídili sklad, malou garáž, která sloužila jako takzvaný ,,mezisklad“ mezi vinařem a zákazníkem. Tímto způsobem jsme fungovali asi dva roky, než přišel nový vinařský zákon. Ten v naší firmě udělal zásadní změny! Jelikož jsme nechtěli být novelou zákona nijak omezováni, museli jsme se stát výrobci vína. To samozřejmě obnášelo větší chlazené prostory, nerezové nádoby, filtr na víno, plnící linku, čerpadla a další technologie, které jsme museli pořídit. V dnešní době už odebíráme vždy celou šarži vína nebo polotovaru, který si následně doškolíme u nás. Všechna vína, které nabízíme jsou uskladněny i stabilizovány u nás a těsně před distribucí je plníme do keg sudů nebo bag in box. Vína jsou pouze z moravských hroznů, v menších šaržích a ve vysoké kvalitě.